Політика конфіденційності

1. Загальні положення

1.1. Ця Політика конфіденційності визначає порядок обробки Оператором сайту dov.zp.ua (далі – Сайт) персональних даних Користувачів Сайту, отриманих в процесі вчинення Користувачами дій, спрямованих на отримання від Оператора послуг з демонстрації кінофільмів в кінотеатрі Комунального закладу «Кіноконцертний зал ім. О.Довженка».

1.2. Оператором Сайту є Комунальний заклад «Кіноконцертний зал ім. О.Довженка» (ЄДРПОУ 30408294, місце знаходження: 69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, проспект Соборний 145), який здійснює господарську діяльність з демонстрації кінофільмів в порядку та на умовах, передбачених вимогами чинного законодавства України. Оператор Сайту виступає володільцем персональних даних в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

1.3. Користувачами Сайту за текстом даної Політики, є дієздатні фізичні особи, які відвідали Сайт та здійснили дії, спрямовані на отримання від Оператора послуг з демонстрації кінофільмів в кінотеатрі Комунального закладу «Кіноконцертний зал ім. О.Довженка» в порядку, передбаченому Договором про надання послуг. Такі Користувачі є суб’єктами персональних даних в розуміння Закону України «Про захист персональних даних».

2. Склад персональних даних

2.1. Користувач здійснюючи дії, спрямовані на отримання від Оператора послуг з демонстрації кінофільмів в кінотеатрі Комунального закладу «Кіноконцертний зал ім. О.Довженка», надає Оператору наступні відомості: прізвище, ім’я та по батькові, особистий номер телефону, електронну адресу.

2.2. Оператор не є володільцем персональних даних, які Користувач зазначає в платіжній системі liqpay.ua при здійсненні оплати згідно Договору про надання послуг.

3. Порядок обробки персональних даних

3.1. Оператор збирає та накопичує персональні дані Користувачів за їх згодою, отриманою в порядку, передбаченому чинним законодавством, шляхом фіксації їх на серверах Сайту після внесення таких даних Користувачем Сайту при здійсненні дій, спрямовані на отримання від Оператора послуг з демонстрації кінофільмів в кінотеатрі Комунального закладу «Кіноконцертний зал ім. О.Довженка».

3.2. Оператор не передаватиме персональні дані Користувачів для використання третіми сторонами, окрім випадків, коли Користувач надасть свою згоду або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.3. Оператор може залучати до обробки персональних даних своїх працівників, надаючи їм доступ до тих персональних даних (їх частини) Користувачів, які необхідні йому у зв’язку з виконанням своїх трудових обов’язків. Оператор веде облік працівників, які мають доступ до персональних даних Користувачів. Працівники, які мають доступ до персональних даних, дають письмове зобов’язання про нерозголошення персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням трудових обов’язків.

3.4. Користувач має право переглянути і внести будь-які зміни у персональні дані, що зберігаються в серверах, якщо вважає, що дані застаріли чи є неправильними. Для цього Користувач може звернутись до Оператора за електронною адресою dovgenko.kinozp@ukr.net.

3.5. Оператор вживає всіх можливих заходів щодо забезпечення захисту персональних даних на всіх етапах їх обробки, у тому числі за допомогою організаційних та технічних заходів. Перелік і склад заходів, спрямованих на безпеку обробки персональних даних, з урахуванням вимог законодавства у сферах захисту персональних даних, інформаційної безпеки визначається Оператором самостійно. Такі заходи спрямовані на запобігання їх випадкових втрати або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

3.6. Оператор веде облік операцій, пов’язаних з обробкою персональних даних Користувачів та доступом до них. З цією метою Оператором зберігається інформація про:

- дату, час та джерело збирання персональних даних Користувача;

- зміну персональних даних;

- перегляд персональних даних;

- будь-яку передачу (копіювання) персональних даних Користувача;

- дату та час видалення або знищення персональних даних;

- працівника, який здійснив одну із указаних операцій;

- мету та підстави зміни, перегляду, передачі та видалення або знищення персональних даних.

Оператор самостійно визначає процедуру збереження інформації про операції, пов’язані з обробкою персональних даних Користувачів та доступом до них. Ця інформація зберігається Оператором упродовж одного року з моменту закінчення року, в якому було здійснено зазначені операції, якщо інше не передбачено законодавством України.

4. Строк зберігання персональних даних

4.1. Оператор зберігає персональні дані лише упродовж необхідного періоду часу для надання послуг з демонстрації кінофільмів в кінотеатрі Комунального закладу «Кіноконцертний зал ім. О.Довженка», замовлених Користувачем з використанням онлайн-сервісів Сайту, окрім випадків, передбачених законодавством.

4.2. Персональні дані підлягають видаленню Оператором з серверів сайту після закінчення строку зберігання даних, визначеного умовами цієї Політики, у разі припинення правовідносин між Користувачем Оператором, або за інших умов, передбачених чинним законодавством.

5. Мета обробки персональних даних

5.1. Персональні дані Користувача, отримані Оператором в законному порядку, обробляються останнім з метою надання Користувачеві послуг з демонстрації кінофільмів в кінотеатрі Комунального закладу «Кіноконцертний зал ім. О.Довженка».

6. Згода Користувача на обробку персональних даних

6.1. Користувач надає дозвіл на обробку його персональних даних відповідно до сформульованої в умовах цієї Політики мети їх обробки шляхом проставлення відповідної відмітки під час придбання квитків на демонстрацію кінофільмів в кінотеатрі Комунального закладу «Кіноконцертний зал ім. О.Довженка».

6.2. Користувач, надаючи дозвіл на обробку його персональних даних згідно пункту 6.1 цієї Політики, надає також згоду на отримання від Оператора телефонних, факсимільних, електронних або інших повідомлень, та дзвінків. У будь-який момент Користувач має право відмовитися від отримання таких повідомлень/дзвінків, написавши повідомлення на електронну адресу dovgenko.kinozp@ukr.net.

7. Права Користувача

7.1. В статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Користувач як суб`єкт персональних даних має право:

7.1.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місце проживання (перебування) Оператора або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

7.1.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

7.1.3. на доступ до своїх персональних даних;

7.1.4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

7.1.5. пред’являти вмотивовану вимогу Оператору із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

7.1.6. пред`являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних Оператору, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7.1.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв`язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

7.1.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

7.1.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

7.1.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

7.1.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

7.1.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

7.1.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

8. Прикінцеві положення

8.1. Питання, не врегульовані цією Політикою, регламентуються чинним в Україні законодавством у сфері захисту персональних даних.

8.2. У разі виникнення будь-яких проблем, питань або пропозицій, Користувачі можуть звернутись до Оператора за електронною адресою: dovgenko.kinozp@ukr.net.